INFORMATSIOONIUPUTUS

Tehnoloogia arneb meeletu kiirusega ning seoses uute ja kaasaegsete lahendustega on ka kogutava informatsiooni hulk viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. Erineval kujul informatsiooni saab lisaks traditsioonilistele allikatele nagu ERP, tootmislahendused, müügitarkvarad ka kõikvõimalikest seadmetest ja anduritest, mis kõik pidevalt erineval kujul andmeid koguvad. 

Kogu kogutud informatsiooni viimine ühtsele, mugavale, loetavale ja lihtsalt arusaadavale kujule nii, et sellest oleks juhtimisotsuste tegemisel ka kasu on muutunud esmaseks väljakutseks.  

Informatsiooni
kogutakse täna
massiliselt aga
kasutatakse vähe

Andmed peavad
olema kiirelt ja
lihtsalt tarbitavad

ARUANDLUSLAHENDUSED

Väga oluline on oskus kogu kogutud informatsioon viia organisatsiooni jaoks lihtsalt tarbitavale kujule nii, et informatsioon muutuks andmeteks, mille alusel saab teha õigeid otsuseid. Kas lihtsaks kujuks on erinevad visuaalid, automaatsed aruanded, KPId, Exceli pivot'id vms, seda peab organisatsioon ise otsustama, oluline on kindlasti see, et kõik saaks kätte endale vajaliku info sobival kujul.

Selleks, et andmeid lihtsustada on väga mitmeid võimalusi. On võimalik ehitada oma organisatsioonile andmeladu, kuhu kogutakse kokku ja struktureeritakse kõik olulised andmed, mis siis hiljem seotakse ning erineval kujul aruanneteks vormistatakse. Väiksemate süsteemide puhul on võimalik kõike otse "live" infosüsteemidest pärida, lihtsustada ja kokku liita ning siis lihtsalt kasutada. Kaasaegsed "self service" lahendused võimaldavad andmeid integreerida ja töödelda otse kliendirakenduses, mis teeb aruandluse paindlikumaks ja paljudel juhtudel ka soodsamaks.

Kõige olulisem oleks siin aru saada, millisel kujul andmeid organisatsioonis vajatakse ning millega ollakse harjunud ning selle alusel erinevaid lahendusi pakkuda.

Andmeid palju aga
aruandeid pole?
Aruannete koostamine
võtab meeletu aja?
Olemasolevad lahendused
on liiga kallid?

MEIE AITAME

ÜHTSE LAHENDUSE LEIDMINE
Organisatsioonis on olemas erinevaid lahendusi, mis kõik võimaldavad midagi teha. Vaatame koos üle erinevad lahendused ja leiame selle alusel kõige mõistlikuma lahenduse, mida kõik saaksid kasutada, et aruandlusvajadust rahuldada just nii nagu on kõige mugavam. 

Uude lahendusse ei pea kohe suuri summasid investeerima vaida võib liikuda sammhaaval aga on oluline, et oleks olemas selge nägemus sellest, kuhu liikuda.

MIKS BlueIT?

Meil on pikaajaline praktiline kogemus erinevate aruandluslahendusega ning oleme loonud väga erinevaid lahendusi selleks, et organisatsioon saaks talle sobival kujul andmeid kasutada. Pakume lahendusi, mis on standardsed ja mõistlikud.
Meie ei müü toodet ja seetõttu ei ole meil survet suruda kellegile oma pakutavaid tarkvarasid sõltumata sellest, mis kõige mõistlikum oleks.

Küll aga oleme spetsialiseerinud Microsofti, Pentaho ja Qlikview lahendustele kuna ususme, et need on kõige kaasaegsemad ja universaalsemad.
Meie saame aru sellest, mis on mõistlikud lahendused ning pakume lahendusi, mis on mõistlikud ja kliendi mastaapidega sobivad.

Aitame leida sobiva lahenduse?

TUNNEME HÄSTI


Power BI
 
Pentaho
 
QlikView

Otsing