IT JUHTIMINE TEENUSENA

Kaasaegses maailmas on IT valdkond iga ettevõtte jaoks oluline, erinevad IT lahendused võimaldavad ettevõtte äriprotsesse paremini korraldada ja anda paremat ülevaadet sellest, kuidas ettevõttel parasjagu läheb.

Kui ettevõtte IT valdkonnal ei ole selget omanikku ja kogu IT korraldamine kipub üle pea kasvama, siis on mõistlik palgata IT juht, kes aitab kogu IT valdkonda süsteemselt ja läbimõeldult korraldada ning on piisavalt kogenud, et teile ettevõttele väärtust luua.

IT juht ei pea alati olema koosseisuline töötaja vaid võib olla ka roll, kus kogu vajalik töö näiteks 25% koormusega tehtud saab ja igapäeva haldustegevustega tegeleb edasi IT spetsialist või IT partner. IT Juhi roll võib olla ka ajas muutuv, kus suuremate projektide vedamisel on IT juhti 50% koormusega vaja ja kui tööd tehtud siis piisab ka 20% koormusest, et kõik vajalik tehtud saaks.

Pädev ja kogenud
IT juht suudab
IT eelarvest 10-20% 
kokku hoida, samas
IT kvaliteeti tõstes.

Heal IT Juhil on
alati mõtteid rohkem
kui ettevõttel võima-
lusi neid ellu viia

HEA IT JUHT MÕTLEB TEIE ÄRIGA KAASA

Ajad, kus IT juht ainult IT infrastruktuuri haldas ja printereid tööle aitas on möödas. Tänane hea IT juht mõistab teie äri ja olulisemaid äriprotsesse ning mõtleb kaasa ja pakub erinevaid lahendusi selleks, et äri läbi IT paremini tööle panna.

Heal IT juhil on olemas selge ülevaade olemasolevatest IT ressurssidest, IT keskkonna hetkeolukorrast, IT eelarvest ning on olemas selge tegevusplaan erinevatest projektidest, mida peaks IT keskkonna optimeerimiseks, kvaliteedi tõstmiseks või äri edendamiseks ellu viima.

Hea IT juht teab hästi ka oma IT keskkonna nõrku kohti j a seda, mida täpselt tuleks ette võtta, et neid nõrku kohti likvideerida.

IT JUHI TEGEVUSED

IT VAJADUSTE VÄLJASELGITAMINE
On igati loogiline, et IT areneb koos äriga. Selleks, et ettevõtte äripoolega koos areneda peab teadma seda, millised on äri eesmärgid ja ootused IT valdkonnale. IT juhil peaks olema ülevaade, millised on ettevõtte vajadused IT valdkonna igapäevaseks toimimiseks ja ootused sellele millised IT lahendused võiksid ettevõtte põhilisi äriprotsesse igapäevaselt toetada.

MIKS BlueIT?

Meil on pikaajaline praktiline kogemus erineva suurusega ettevõtete IT juhtimisel ja kogemused väga erinevate IT lahendustega. Me teame, mis on mõistlikud lahendused ja mis mitte.
Meil on olemas selge metoodika kuidas me IT valdkonda juhime. Usume, et süsteemne ja tulemusele orienteeritud lähenemine aitab IT-l jõudsalt edasi areneda.
Vaatame ettevõtteid värske pilguga ja ei ole langenud “mugavustsooni”. Räägime asjadest nii nagu need on ja suudame leida uusi lahendusi.

Meie ainus huvi on see, et ettevõttel läheks hästi ja pingutame selle nimel, et anda oma panus. 

IT juhtimise teenust sisse ostes maksate ainult IT juhtimise eest. IT juhtimise teenuse mahtu on võimalik ajas muuta vastavalt vajadustele.
Olles pikalt IT juhtidena tegutsenud, tunneme turgu ja tegijaid.

Vajad abi või tahad nõu pidada?

Otsing