IT PROJEKTIDE JUHTIMINE

Erinevate IT projektide läbiviimine ettevõttes on suur pingutus kogu ettevõttele. Kui kõik osapooled keskendunult kaasa ei tööta siis on oht suur, et projekt ei valmi õigeaegselt või ei too oodatud tulemusi. Suur vastutus projekti eduka valmimise eest lasub ka projektijuhil, kellel peab olema selge nägemus, tegevusplaan ja vajalikud kogemused, et projekt õnnestuks.

Kui ettevõtte IT osakonnal ei ole piisavalt ressurssi kõigi vajalike IT projektide vedamiseks või ettevõttel puudub üldse IT pädevusega inimene siis on igati mõistlik palgata IT projektijuht väljastpoolt. Samuti on seda mõistlik teha juhul kui ettevõttes lihtsalt pole täiskohaga IT projektijuhile tööd anda. 


Hästi läbimõeldud ja 
juhitud IT projektid
õnnestuvad ja toovad
loodetud tulemuse.

Valesti valitud lahendus
või osutuda kordades 
kallimaks kui mõistlik ja
optimaalne valik

KOGEMUS MAKSAB

Nagu ka paljudes muudes valdkondades nii on ka IT puhul oluline kogemus. Lisaks projektijuhi kui inimeste juhi kogemusele lisandub IT puhul ka tehnoloogiline pool, mis tavainimeste jaoks on suhteliselt keeruliselt arusaadav. Nii sõltub projekti edukus ja maksumus oluliselt ka valitud tehnoloogilistest komponentidest. IT projektijuhi oluline oskus on valida püstitatud ülesande lahendamiseks just õiged tööriistad. Ei ole ju mõistlik tankiga pardijahile minna - kahjuks juhtub nii päris sageli, kus erinevates IT projektides dimensioneeritakse selgelt üle ja kliendi jaoks on see võibolla isegi mitu korda kallim, kusjuures IT keerukusest tulenevalt klient seda ise üldse ei adu.  


PROJEKTIJUHI TEGEVUSED

PROJEKTI SKOOBI JA OOTUSTE KOKKULEPPIMINE

Projekti planeerimise käigus on mõistlik kokku leppida projekti skoop ja ootused projektile, et täpselt paika panna, milline peab olema projekti tulemus. Kui laseme kogus tapeeti vahetada siis teame täpselt, milline on see tulemus kuid IT valdkona puhul nõuab täpse tulemuse kokkuleppimine mõnevõrra rohkem arutelusid.

MIKS BlueIT?

Meil on pikaajaline praktiline kogemus erineva suurusega ettevõtete IT juhtimisel ning IT projektide juhtimisel ja kogemused väga erinevate IT lahendustega. Me teame, mis on mõistlikud lahendused ja mis mitte.
Meil on olemas selge metoodika kuidas me IT projekte juhime, usume, et korralikult planeeritud ja läbimõeldud projekti õnnestumise tõenäosus on suurim.
Projekti elluvimise käigus esindame tellija huve, seega meie huvi on, et projekt saaks ellu viidud selliselt, et see annaks telijale parima tulemuse.
Olles pikalt IT juhtidena tegutsenud ja ellu viinud kümneid IT projekte, teame Eesti IT turgu ja siin tegutsevaid IT ettevõtteid

Vajad abi või tahad aru pidada?

Otsing