Digitaliseerida tuleb mõistlikult

DIGITALISEERIMINE

Digitaliseerimine aitab avada teie ettevõtte uue arengupotensiaali, vähendades oluliselt info korduvsisestamist ja aeglast käsitööd ning vigade tekkimise võimalusi. Oskusliku digitaliseerimise tulemusena vähenevad ettevõtte tööjõukulud, kiireneb informatsiooni liikumine ning palju seni nähtamatud protsessid muutuvad läbipaistavks ning samuti tekib hea ülevaade erinevate protsesside kuludest ja mõistlikkusest.Vajad abi või tahad aru pidada?

PROTSESSID EFEKTIIVSEMAKS DIGITALISEERIDES

Kaasaegsed tehnoloogilised lahendused võimaldavad pea kõiki ettevõtte äriprotsesse efektiivsemaks muuta, on see siis uute tootmisliinide kasutuselevõtt või ka lihtsalt äriptosesside digitaliseerimine ja optimeerimine.

Tihtilugu on ettevõtted oma igapäevaste tööprotsessidega harjunud ning ei mõtle selle peale kas ja kuida saaks protsesse veel kiiremaks ja efektiivsemaks muuta. 

Aitame tulenevalt teie ettevõtte spetsiifikast analüüsida teie ettevõtte protsesse ning pakkuda mõistlikke lahendusi, mis teie ettevõtte protsessid efektiivsemaks muudavad läbi kaasaegsete digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu.Protsessid
efektiivseks

Digitaliseerimise
toetus 

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI TOETUS

EASil on avatud meede, millega toetatakse ettevõtete protsesside kaardistamist, eesmärgiga suurendada ettevõtte digitaliseerituse taset.

Täpsem info EAS lehelVajad abi või tahad aru pidada?

Info edastamine paberil
kulutab asjatult aega 

AITAB KÜLL EXCELIST

Excel on olnud läbi aegade üks põhilisi töövahendeid erinevates ettevõtetes. Loomulikult tihtilugu ongi excel hea töövahend kuid tänapäeval on ikka veel tavaline, et ettevõtetes on palju exceleid, mis üksteist dubleerivad ja erineb palju andmete korduvsisestamist ja informatsiooni edastamist paberkandjal - see ei pea nii olema. 
MEIE KOGEMUSED

DIGITALISEERIMINE

Töötame igapäevaselt IT juhtidena ning oleme suuremal või vähemal määral digitaliseerinud mitmeid ettevõtteid ja analüüsinud erinevates tootmisharudes tegutsevate ettevõtete äriprotsesse. Suudame pakkuda välja digitaliseerimislahendusi, mis ka tegelikult ettevõttet efektiivsemaks muudavad.

MIKS BlueIT?

Meil on pikaajaline praktiline kogemus erineva suurusega ettevõtete IT juhtimisel ning väga mitmesuguste IT projektide juhtimisel ja kogemused väga erinevate IT lahendustega. Oleme aidanud mitmeid ettevõtteid oma IT-d paremini korraldada. Me teame, mis on mõistlikud lahendused ja mis toovad tegelikku kasu ning teame ka seda, mida ei ole mõistlik teha.

Meie esindame tellija huve ning meil ei ole vajadust oma lahendusi peale suruda. Meie ainus huvi on see, et tellija saaks parima tulemuse.
Olles pikalt IT juhtidena tegutsenud ja ellu viinud kümneid IT projekte, teame Eesti IT turgu ja siin tegutsevaid IT ettevõtteid

Vajad abi või tahad aru pidada?

Otsing