KÕIKE EI PEA ISE LEIUTAMA

Kui on näha ja tunda, et mõningad IT süsteemi osad vajavad muudatust siis ei ole alati mõistlik kulutada liigselt aega, et erinevate teemade kohta informatsiooni otsida ning hiljem proovida ise midagi kokku kombineerida.

Tunduvalt mõistlikum on uurida IT partnerite käest kus nad on analoogseid lahendusi oma klientide juures juba juurutanud ja saada nende käest head nõu. Hea partneri käest saab head nõu ka ilma selle eest suuri summasid tasumata.

Loomulikult peab siin IT partner olema usaldusväärne kuna ülemüügiga tegelevaid IT firmasid on piisavalt, kes mõne lahendusega kergesti lõksu võivad püüda. Anname head nõu IT
asjade korraldamisel

Nõuab üksjagu aega,
et leida sobivaimaid
lahendusi 

AITAME IT VAJADUSTE SELGITAMISEL

IT süsteemide muudatuse läbiviimine organisatsioonis on suur pingutus kogu organisatsioonile,  IT osakond peab selleks kõige rohkem pingutama.

Veel keerulisem on jõuda arusaamale mida muuta ja miks muuta ning olla kindel, et antud muudatus ka soovitud tulemuse annab.

Tuleme teile appi erinevate vajaduste väljaselgitamisele, värske ja erapooletu pilguga hindamisele, erinevatele osapooltele selgitamisele ja põhjendamisele ning aitame teid ka muudatusprojektide elluviimisel.
KOKKULEPITUD REEGLID TAGAVAD EDU

IT keskkonna optimaalse töö tagavad hästi planeeritud IT infrastruktuur, mõistlikult valitud korralikud rakendused, kokkulepitud ja kirjeldatud ootused IT infrastruktuuri toimimisele ning teadlikud kasutajad, kes on teadlikud IT keskkonna kasutustingimustest, sellest mida tohib ettevõtte IT keskkonnas teha ning sellest, mida ei tohiks teha.

IT keskkonna standardiseerimine, dokumenteerimine ning IT kasutuskordade ja poliitikate loomine aitab kõigil osapooltel aru saada, millised on ootused nende panuse suhtes hästi toimivasse IT süsteemi.


Hea kogemus aitab
teha õigeid valikuid

MEIE KOGEMUSED

IT STANDARDISEERIMINE
Anname nõu kuidas standardiseerida oma ettevõtte IT keskkond, luua ühised põhimõtted kogu IT keskkonna jaoks.

MIKS BlueIT?

Meil on pikaajaline praktiline kogemus erineva suurusega ettevõtete IT juhtimisel ning IT projektide juhtimisel ja kogemused väga erinevate IT lahendustega. Oleme aidanud mitmeid paljudel ettevõtetel oma IT-d paremini korraldada. Me teame, mis on mõistlikud lahendused ja mis mitte.
Meie esindame tellija huve ning meil ei ole vajadust oma lahendusi peale suruda. Meie ainus huvi on see, et tellija saaks parima tulemuse.
Olles pikalt IT juhtidena tegutsenud ja ellu viinud kümneid IT projekte, teame Eesti IT turgu ja siin tegutsevaid IT ettevõtteid

Vajad abi või tahad aru pidada?