Küberturvalisuse

hindamise toetus

Küberturvalisuse hindamise toetus

Riigi Infosüsteemi Amet ja EAS/Kredex jagavad 13. märtsist pilootprojekti käigus küberturvalisuse taseme kaardistamise ja tõstmise toetust mitme sektori väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Täpsem info RIA kodulehelVajad abi või tahad aru pidada?

PANUSTA KÜBERTURVALISUSESSE

Küberturvalisuse intsidente on alati targem ja odavam ennetada, kui tagajärgedega tegeleda. Küberintsidentidega võivad ettevõtetele kaasneda tõsised kahjud. Lunavararünnak võib peatada ettevõtte töö, kuna vajalikud failid või süsteemid on teadmata ajaks krüpteeritud ja kasutamatud. Arvepettus võib viia märkimisväärse rahasumma ettevõtte arvelt. Töö katkemine või andmete vargus ja nende avalikustamine kahjustavad ka ettevõtte mainet, rääkimata lunaraha maksmise nõudest, mille küberkurjategijad andmete dekrüpteerimiseks ettevõtetele esitavad.Kurikaelad on tegutsemas

Tõsta ettevõtte

infoturvalisuse taset 

MIDA TEOTUSEGA TEHA SAAB

Küberpöörde pilootprojekt on kaheastmeline: küberpöörde kaardistus ja seejärel küberpöördega tehtav arendus.
Esimese tegevussuuna puhul on ettevõttel võimalik taotleda kuni 10 000 eurot, mille abil saab kaardistada ära oma IT süsteemide küberturvalisuse hetkeseisu, mille tulemusena tekib teekaart. Teekaart sisaldab ülevaadet olulisimatest puudustest ja parandusettepanekutest. Taolise kaardistuse saab tellida turul teenust pakkuvalt küberturbe ettevõttelt.

Kui esimene faas on läbitud, avaneb ettevõttel võimalus taotleda kuni 50 000 eurot, et enda poolt valitud teenusepakkuja abil esimeses tegevussuunas tuvastatud olulisimad puudused kõrvaldada.
MEIE KOGEMUSED

KÜBERTURVALISUS

Oleme pikaajalise andmeturbe juhtimise kogemusega IT juhid, me teame, millised on mõistlikud lahendused ning parimad praktikad andmeturbe valdkonna korraldamisel ettevõttes.

MIKS BlueIT?

Meil on pikaajaline praktiline kogemus erineva suurusega ettevõtete IT juhtimisel ning IT projektide juhtimisel ja kogemused väga erinevate IT lahendustega. Oleme aidanud mitmeid paljudel ettevõtetel oma IT-d paremini korraldada. Me teame, mis on mõistlikud lahendused ja mis mitte.
Meie esindame tellija huve ning meil ei ole vajadust oma lahendusi peale suruda. Meie ainus huvi on see, et tellija saaks parima tulemuse.
Olles pikalt IT juhtidena tegutsenud ja ellu viinud kümneid IT projekte, teame Eesti IT turgu ja siin tegutsevaid IT ettevõtteid

Vajad abi või tahad aru pidada?

Otsing